Начало

СОМОНИ БРОКЕР ИНС

СОМОНИ БРОКЕР ИНС ООД  е лицензиран застрахователен брокер с решение 459-ЗБ/19.03.2007 от Комисия за финансов надзор.
СОМОНИ БРОКЕР ИНС има сключени с над 10 от водещите застрахователни компании в България, като така осигурява на клиентите си, физически и юридически лица,  улеснен и информиран избор от иначе широката гама на застрахователни услуги предлагани в България.
Услугите на СОМОНИ БРОКЕР ИНС  включват:

  • Бърз достъп до предлаганите от застрахователните компании услуги;
  • Избор на застрахователна услуга отговаряща на индивидуалните нужди на всеки клиент;
  • Подготовка на застрахователни полици;
  • Сключване и поддръжка на застрахователни полици;
  • Консултиране относно нови продукти,фискалните облекчения и др.